Άνθρωποι

Η Steelcore διαθέτει το κατάλληλο δυναμικό για να υποστηρίξει, τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και εφαρμογής, το σύνολο των καινοτόμων προϊόντων που διαθέτει.

Η ομάδα αποτελείται από μηχανικούς με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάλυσης ελαφρών μεταλλικών κατασκευών, σχεδιαστές και εργοδηγούς-τεχνίτες  με την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών.

Αυτό εξασφαλίζεται με τη διαρκή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των συνεργείων εφαρμογής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Petros1
Petros2
Team6
Team1
Main10
Sky
Team2
Team4
Team3