Αντισεισμική προστασία

Η Steelcore σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κατασκευές με μεταλλικό σκελετό ελαφριού τύπου, με άριστη συμπεριφορά σε περιβάλλον με έντονες σεισμικές φορτίσεις. Ο χάλυβας, (ισοτροπικό) υλικό όλκιμο και ανθεκτικό,διαθέτει τον καλύτερο συντελεστή απόδοσης προς το βάρος του έναντι όλων των δομικών στοιχείων, με ευελιξία (flexibility) πολλαπλάσια σε σχέση με το οπλισμένο σκυρόδεμα ή το ξύλο.
Κατά συνέπεια μπορούμε να σχεδιάσουμε με περισσότερη αρχιτεκτονική ελευθερία, επιλέγοντας μεγάλα ανοίγματα και ενιαίους χώρους, διατηρώντας το συνολικό βάρος της κατασκευής σε επίπεδα έως και οκτώ φορές χαμηλότερα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης και διαστασιολόγησης επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση στη χρήση των υλικών και υψηλό βαθμό ασφάλειας και αντοχής σε συνθήκες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.
Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ποιότητα για κάθε κατασκευή με τη χρήση επώνυμων πιστοποιημένων υλικών και την αυστηρή τήρηση των κανόνων εφαρμογής.